Můj příběh

Když se zastavím nad tím, co mi přinesla homeopatie, tak je to radost, nadšení, zájem, ale i velkou svobodu. Dokážu si sama poradit u řady potíží u sebe i blízkých a praxí navíc získávám cenné zkušenosti. Již od roku 2009 se věnuji homeopatickému poradenství a jsem klientům průvodcem na jejich cestě k uzdravení .

Používám také Bachovy květové esenceSchüsslerovy tkáňové soli.

Proč zrovna homeopatie a jak jsem se k ní dostala…

Vždy bylo mým zájmem a především smysluplným cílem pomáhat ostatním. Už v dětství, když mi někdo položil otázku, čím bych chtěla v budoucnu být, tak jsem odpovídala, že budu pomáhat lidem. Líbilo se mi povolání zdravotní sestry. Po maturitě jsem pokračovala studiem na vyšší zdravotnické škole.

Mimo toto vzdělání a praxi v nemocnici, jsem již od dob studií, četla knihy o psychologii a zajímala se o různé alternativní metody léčby. Tím jsem získala počáteční přehled. Současně mě zajímaly příčiny, souvislosti a okolnosti, za jakých nemoci a různé potíže přicházejí. A to bylo zásadní téma pro mé další pokračování.

Na léčení člověka jsem začala pohlížet „jinak“, než jsem byla do té doby zvyklá. Vlastně způsobem, který v léčebném procesu může být efektivnější, než pouhé řešení následků potlačováním různých projevů, což mnohdy ani ke skutečnému uzdravení nevede. Stále více jsem se přesvědčovala o tom, jak je důležité zaměřit se na příčiny různých potíží a nalézat možná řešení, která vedou k uzdravení.

To mě postupem času dovedlo ke klasické homeopatii, která mi všechny předchozí zájmy spojila v jeden smysluplný celek, což bylo úžasné. A ještě úžasnější je to, jak moc mě to naplňuje a těší. 

Jak to vše začalo…

Počátky vypadaly tak, že jsem o homeopatii přečetla pár článků. Tato léčba mě zaujala tím, že je přírodní, bez vedlejších účinků, použitelná v jakémkoliv věku a také tím, že se zaměřuje právě na dané příčiny potíží.  To mě vedlo k tomu, že jsem homeopatickou léčbu nejprve sama podstoupila. Po nějaké dobře jsme ji využili také u dcery, jelikož se jí objevil lékařkou diagnostikovaný atopický ekzém, na který nám byla doporučena kortikoidní mast.

Tehdy jsem již věděla, že je možné řešení homeopatickou cestou.  Příčina byla v momentálním psychickém stavu, který by kortikoidy těžko vyřešily. Dceři byl podán homeopatikcý lék na základě psychických, emocionálních a fyzických projevů a ekzém zmizel, jako mávnutím kouzelného proutku. Když jsem po několika měsících,  na základě této zkušenosti, uviděla v časopise upoutávku na otevření nového ročníku studia homeopatie, bylo rozhodnuto. S velkým nadšením a očekáváním jsem se v roce 2005 ke studiu přihlásila.

Jak to pokračovalo…

Již během studia, jsem současně 3 roky docházela  na klinický výcvik,  kde bylo možné praktikovat homeopatii pod vedením zkušeného homeopata. Bylo to velmi užitečné, zvlášť, když jsem v počátcích potřebovala svá rozhodnutí konzultovat. Začátkem roku 2009 jsem se již odvážila začít s vlastní praxí. Brzy na to mi končila mateřská dovolená, a tak  jsem se vrátila do nemocnice na částečný úvazek, abych měla zároveň i dostatek času na praktikování homeopatie.

V té době jsem již měla nějaké zkušenosti s homeopatickou léčbou u rodiny a známých.  Nejvíce u dětí při akutních potížích. Starší dcera mívala vysoké horečky s febrilními křečemi. Byť jsem měla k dispozici klasické léky, měla jsem už i nástroj, jak to řešit přírodní cestou…

Zvolila jsem tedy tu druhou variantu s tím, že kdybych po hodině neviděla žádné zlepšení, použiji klasické léky. Ale homeopatický lék byl podaný přímo na konkrétní projevy a mohl se projevit ve svém účinku, kdy již nebylo potřeba podat klasický lék. To mi dodalo odvahu pro další situace, které následně přicházely. Postupem času u nás doma klasické léky procházely bez použití.  A nebylo potřeba pořizovat nové.  O to více jsem postupně rozšiřovala homeopatickou lékarničku.

Jak je to nyní…

Nadšeně jsem pokračovala v navštěvování seminářů a přednášek zkušených homeopatů, jak tuzemských, tak  i zahraničních, kteří mě inspirovali a inspirují na mé vlastní cestě.

Mimo to mě inspirují také klienti z praxe.  Posloucháním mnoha příběhů, je možné vidět různé společné znaky určitých projevů.  Své zkušenosti neustále rozvíjím také čtením knih a návštěvou různých seminářů, které mi postupem času homeopatii obohacují  o další možnosti  k pochopení souvislostí a šťastnému bytí. To vše mě posouvá  v mém osobním rozvoji a následně i ovlivňuje to, jakým způsobem provozuji svoji praxi v současné době.

V minulosti jsem vedla také on-line poradny na internetu, jak na svých původních webových stránkách doposud, tak na dalších webech v letech 2009-2013.   Také jsem mívala v rodinných centrech homeopatické přednášky na různá témata.  Ty však bývají omezeny časem a počtem zájemců.  Jejich součástí bylo doplnění o praktické rady a tipy, jak si pomoci v běžných akutních situacích. Proto bych jejich dostupnost ráda rozšířila prostřednictvím svého eBooku.