3 léčebné metody, které v praxi používám, jejich hlavní rozdíly a nejčastější mýty

Cest ke zdraví je mnoho.

Metody, které já používám jsou JEMNÉ, hluboké a účinné pro všechny bez rozdílu věku. Postupem času mi vytvořily zajímavou triádu.

Ráda naslouchám životním příběhům svých klientů, propojuji různé souvislosti a zaměřuji se na příčiny jejich potíží, místo dočasného potlačování jednotlivých symptomů.

Zvláštností zmíněných metod je to, že mívají odlišné účinky oproti výchozímu stavu. Určitá bylinka může mít v homeopatické podobě úplně jiné účinky. Stejně tak Bachovy esence působí jinak než čaj nebo tinktura z dané byliny. Týká se to i tkáňových solí v porovnání s homeopatickými léky.

Bylinné čaje, tinktury a jiné přírodní prostředky používám jako doplněk v určitých případech. Mé hlavní 3 metody jsou homeopatie, tkáňové soli a Bachovy esence.

1. Homeopatie 🌿

Je hlavním  pilířem mé letité praxe (od 1/2009), které předcházela řada let studií absolvováním různých škol a kurzů. Více si přečtete zde.

Jsem klasický homeopat, podporuji komplexní přístup v řešení potíží, jak po stránce fyzické, tak mentální a emocionální.

Homeopatii lze použít:

Při akutních potížích – doporučení homeopatického léku vyplývá na základě konkrétních projevujících se příznaků. Někdy je možné si pomoci i samoléčbou na základě doporučených postupů.

Při dlouhodobých (chronických) či často opakujících se potížích, kdy je organismus delší dobu oslaben  je na místě tzv. homeopatická konstituční léčba.

Doporučení homeopatického léku je individuální na základě homeopatického vyšetření -konzultace. V těchto případech nemá význam zkoušet různé rady z internetu.

Konstituční předepsání léku patří do rukou zkušeného kvalifikovaného homeopata! Veškeré podávání a dávkování léku v průběhu konstituční léčby i v akutních situacích, je potřeba konzultovat se svým homeopatem! Důvěra a spolupráce je důležitou součástí léčebného procesu.

Základní principy léčby:

Homeopatie má pevně stanovené principy léčby, které se v mnohém liší od klasické medicíny.

1/ PRINCIP PODOBNOSTI

Základní myšlenku homeopatie vystihuje princip „podobné léčí podobným“ – to znamená, že používá vysoce zředěné látky, které mají schopnost vyvolat u zdravého člověka příznaky podobné těm, kterými trpí nemocný.

2/ TOTALITA SYMPTOMU

Neléčí se jednotlivé příznaky, ale celý člověk. To znamená nejen po fyzické stránce, ale také po emoční a psychické.

3/ MINIMÁLNÍ DÁVKA

Stačí podat jen potřebnou malou dávku správně rezonujícího homeopatického léku, která vyvolá pozitivní impuls k uzdravení.

4/ JEDEN LÉK V JEDNOM ČASE

Homeopat hledá pacientovi jeden lék, který může být v daném čase nejpodobnější jeho projevům.

Hlavní mýtus:

Často bývá homeopatie chybně zaměňována za bylinnou léčbu.

Na výrobu homeopatických léků se sice používají výhradně látky přírodního původu, ale účinek není stejný jako u bylinné léčby.  Základem jsou látky původu rostlinného, živočišného, minerálního, kovů, prvků a jejich sloučenin, solí, ale i kyselin, jedovatých  látek, hornin. Někdy jsou to také energie (Sol – sluneční záření). Mezi zvláštnosti homeopatických léků patří i to, že v procesu potenciace (ředění) získávají léčivé účinky i látky, které jsou v surovém stavu neúčinné nebo nemají na organismus žádný vliv (např. zlato, grafit, kuchyňská sůl – Natrum muriaticum) či jsou v surovém stavu pro organismus škodlivé.

Zvláštní skupinu homeopatických léků tvoří tzv. nosody. Jsou to léky vyrobené z produktů různých nemocí, chorobou napadených tkání nebo ze samotných virových či bakteriálních kultur (např. Streptococcinum).

Na následky očkování jsou vyrobeny léky z homeopaticky napotencovaných vakcín.

Další velký mýtus je, že existují určité seznamy homeopatických léků na určité potíže. Ve skutečnosti je takových „univerzálních“ léků minimum, většinou záleží na individuálních projevech dané nemoci.

Homeopatie používá přírodní léčivé prostředky, které stimulují vlastní obranné síly organismu a tím podporují jeho uzdravování. Působí na nemateriální bioenergetické úrovni.

2. Schüsslerovy tkáňové soli (buněčné, minerální)🫧

Pomáhají především u fyzických potíží doplnit co je potřeba.

Lze je také použít jak v akutních případech tak při dlouhodobých potížích.

Dr. W.H. Schüssler (lékař, homeopat) definoval v 19. století koncept dvanácti základních minerálních solí, které se nacházejí v tkáních a buňkách lidského organismu. Jejich rovnováha je důležitá pro udržení zdraví. Nedostatečný příjem, nezdravé návyky, strava a stres způsobují jejich nedostatek, dochází k narušení minerální rovnováhy a vznik zdravotních problémů, kterým mnohdy předchází viditelné projevy ve tváři.

Dalším benefitem tkáňových solí je to, že podporují vstřebatelnost minerálů ze stravy a potravinových doplňků.

Schüsslerovy soli je možné současně kombinovat, homeopatický lék se dle základních pravidel používá 1 v jednom čase.

Častý mýtus:

Sůl je slaná  – tkáňové soli ne. Mají lehce sladkou chuť a přitom nízký glykemický index. Dětem chutnají. Neobsahují cukr, lepek, laktózu.

Minerální anorganické látky látky se vstřebávají do organismu velmi těžko. Empiricky bylo zjištěno, že nejlepšího účinku lze dosáhnout za použití homeopatické potence D3 až D12.

Proto bývají tkáňové soli mnohdy zaměňovány za homeopatii. Neplatí zde však zákon podobnosti jako v homeopatii (léčba podobného podobným), kdy stačí minimální dávka jako impuls k sebeozdravným procesům, ale zákon deficitu (dodání tělu, co podle příznaků chybí, kde je důležitá kvantita). Tkáňové soli podporují čistící a regenerační procesy v těle a dodávají buňkám základní anorganické látky pro obnovení rovnováhy a zdraví.

3. Bachovy květové esence 🌸

V roce 1938 Dr. Edvard Bach (lékař a homeopat) definoval 38 základních emočních stavů, které rozdělil do sedmi skupin a přiřadil k nim odpovídající esence, které jsou dodnes známy  jako Originální Bach® květy . Jejich obliba po celém světě stále roste.

K výrobě použil květy divoce rostoucích rostlin, stromů nebo keřů. Výjimkou je voda z léčivých pramenů. K tomu ještě vytvořil kombinaci pěti květů (Rescue remedy- Krizová esence) určenou pro náročné a obtížné situace.

Byl přesvědčen, že duševní rozpoložení je rozhodujícím faktorem pro udržení zdraví a překonání nemocí. Bachovy esence tedy působí především na emocionální rovině. Nedochází k potlačení negativních pocitů, ale k jejich přeměně na pozitivní postoje.

Bachovy esence (stejně jako Schüsslerovy soli) je možné kombinovat. U homeopatických léků je to sporné. Některé směry to podporují. Já se přikláním k použítí jednoho léku v jednom čase.

Mýtus:

Někdo se mylně domnívá, že se jedná o určitý druh vůně.

A co vzájemné kombinace jednotlivých metod?

Každá z těchto metod působí odlišným způsobem, ale na rozdíl od konvenčních léků, které působí opačných principem, se vzájemně nevylučují.  Doporučení se odvíjí dle aktuálních potřeb organismu. Současně však v jednu chvíli všechny metody nepoužívám.

V homeopatické léčbě dávám prostor pro působení léku max. doplním tkáňovými solemi, pokud jsou v daný moment na místě. Po uplynutí několika týdnů situaci znovu posoudím a doporučím další vhodný postup.

Závěrečné shrnutí:

Homeopatie působí komplexně  po všech stránkách. Délka léčby je individuální, je potřeba ji dát čas (s vyjímkou akutních stavů). Působí jemně, ale do hloubky.

Schüsslerovy soli – vyrovnávají deficit minerálů, působí zejména na fyzické rovině.

Bachovy esence působí především na emoce.

Všechny metody lze použít u všech bez rozdílu věku, nemají vedlejší účinky, podporují přirozené ozdravné procesy v těle.

Pokud byste rádi řešili vaše potíže a nevíte, která z metod je pro vás v tuto chvíli vhodná, rezervujte si ZDARMA 15 min telefonickou konzultaci ZDE. Ráda vám odpovím na vaše otázky.

Těší mě svým klientům pomáhat a  ráda budu i vaším průvodcem na cestě ke zdraví a psychické pohodě. 💗

 

Jak posílíte imunitu pomocí klasické homeopatie

Řadu lidí trápí různé potíže, které úzce souvisí s imunitním systémem. Může se jednat o:

  • častý nebo opakovaný výskyt akutních nemocí, kdy je imunita oslabena
  • různé druhy alergických reakcí
  • poruchy autoimunitního charakteru atd.

Pokračovat ve čtení „Jak posílíte imunitu pomocí klasické homeopatie“